OFERTA PRACY-Operator linii informacyjnej/telefonu zaufania dla obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajdujących się w krańcowych sytuacjach socjalnych